KALININGRAD SHARM Вылет 13.10 на 10 ночей

 

KARMA HOTEL SHARM EL SHEIKH 3 ***
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 39950 RUB
SHARM INN AMAREIN 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 44782 RUB
POINCIANA SHARM RESORT (ex GRAND SHARM RESORT) 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD SEA VIEW ROOM / DBL 46690 RUB
CORAL HILLS RESORT 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 46690 RUB
VIKING CLUB 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 46812 RUB
TROPICANA ROSETTA & JASMINE CLUB HOTEL 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 47664 RUB
GARDENIA PLAZA HOTEL & RESORT 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 47664 RUB
ROYAL PARADISE RESORT 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 49613 RUB
SOL Y MAR NAAMA BAY HOTEL 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 50588 RUB
ISLAND GARDEN RESORT SHARM EL SHEIKH 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 51521 RUB
AZURE CLUB RESORT (ex TROPICANA AZURE CLUB) 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 52496 RUB
THREE CORNERS PALMYRA & AMAR ELZAMAN RESORT 4 ****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 52496 RUB
AMWAJ OYOUN HOTEL & RESORT 5 *****
(SHARM)
AI STANDARD ROOM / DBL 54039 RUB

Written by